ENVIRONMENT • EFFICIENCY • ENERGY


Energiapalvelut

Ota kaikki hyöty irti pakollisista rakennuslupa-asiakirjoista sekä energiatodistuksista teettämällä energiaselvitykset kokeneella, ammattimaisella ja asiakaslähtöisellä energiasuunnittelutoimistolla.

 

Energiaselvitys on laajahko selvitys rakennuksen energiankäytöstä, joka sisältää esimerkiksi energiatodistuksen, lämmitystehontarvelaskennan mitoittavassa ulkolämpötilassa ja laskelmat rakennuksen lämpöhäviöiden ja kesäajan huonelämpötilojen määräystenmukaisuudesta.

Uudisrakennuksen energiaselvitys vaaditaan viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä, mutta suosittelemme energiaselvityksen laatimista jo aikaisessa vaiheessa rakennusta suunniteltaessa, koska selvitys toimii oivana työkaluna esimerkiksi lämmitysjärjestelmää valittaessa.

Energiaselvitys on varmennettava ja päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Hinnat alkaen:

Omakotitalot, paritalot: 150 €

 • Erilliset lämmitetyt autotallit +75 €

Rivitalot: 200 €

 • Saman taloyhtiön lämmitetyt lisärakennukset +100 €/rakennus

Asuinkerrostalot: 350 €

 • Saman taloyhtiön lämmitetyt lisärakennukset +200 €/rakennus
 • Liike- tai toimistotilat As Oy:n yhteydessä +100 €
 • Kesäajan huonelämpötilalaskenta +150 €/tila

Erilliset lämmitetyt varastorakennukset, tuotantohallit: 250 €

Jäähdytetyt ja muut rakennukset: Pyydä tarjous!

Rakennusta, rakennuksen osaa tai huoneistoa tai niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa esittelytilanteessa tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä voimassa oleva rakennuksen tai sen osan energiatodistus, jonka hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja.

Lisäksi energiatodistus on hankittava ja asetettava nähtäville, kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden kerrosala ylittää 250m2 ja jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena.

Pätevöityneen energiatodistuksen laatijan huolellisesti laadittu energiatodistus sekä sen yhteydessä suoritettu rakennukseen tutustuminen ja rakenneosien sekä energiateknisten järjestelmien tarkastus antavat arvokasta tietoa rakennuksen kustannustehokkaista energiansäästömahdollisuuksista. Näin ollen huolellisesti laadittu energiatodistus antaa erinomaiset lähtötiedot suunniteltaessa tulevia energiakorjauksia. Energiatodistus sisältää myös asiantuntevia käyttöön ja ylläpitoon liittyviä suosituksia.

Hinnat alkaen:

Omakotitalot, paritalot: 250 €

Rivitalot: 300 €

 • Saman taloyhtiön lämmitetyt lisärakennukset +150 €/rakennus

Asuinkerrostalot: 450 €

 • Saman taloyhtiön lämmitetyt lisärakennukset +200 €/rakennus
 • Liike- tai toimistotilat asunto-osakeyhtiön yhteydessä +125 €

Muut rakennukset: Pyydä tarjous!

Hinnat ovat voimassa Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla, kysy tarjousta myös muualle Suomeen. Mikäli kohteen piirustukset ovat paperisena, lisäämme hintoihin 50 €. Mikäli piirustuksia ei ole, lisäämme hintoihin 100 €

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa huomioimaan energiatehokkuuden myös rakennus- tai toimenpideluvanvaraisten korjaus- tai muutostöiden sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

Laadimme korjausrakentamisen energiaselvityksen ympäristöministeriön asetuksen 4/13 sekä paikallisen rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tarvittaessa autamme mielellämme korjattavan kohteen energiateknisessä suunnittelussa.

Hinnat alkaen:

Omakotitalot, Paritalot, Rivitalot: 300 €

Muut rakennukset: 400 €

 • Muiden rakennusten osalta käyttötarkoituksen muuttuessa hintaan lisätään kesäajan huonelämpötilalaskenta, 150 €/tila

Kaikille rakennuksille energiatodistuksen yhteydessä: 150 €

Energiakatselmuksessa selvitetään syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti kiinteistön tai teollisuuskohteen energiataloudellinen tila ja potentiaaliset energiansäästötoimenpiteet sekä laaditaan energiatehokkuutta parantavien investointien kannattavuusanalyysit.

Energiakatselmus koostuu lähtötietojen, kuten kulutustietojen ja energiateknisten laitteiden tietojen kokoamisesta, kenttätyöstä ja mittauksista, tietojen perusteellisesta analysoinnista ja raportoinnista. Autamme mielellämme energiakatselmusraportin perusteella laaditun toimenpideohjelman käytännön toteuttamisessa.

Energiakatselmuksien energiatuen osuudet ovat huomattavat:

 • Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
 • Kuntasektorin ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
 • Muut energiakatselmukset 40 %

Energiakatselmusta voidaan ja tuleekin hyödyntää energiainvestointitukihakemuksen selvitysosana, mikä helpottaa investointitukihakemuksen käsittelyä.

Uusiutuvan energian selvitys on pääasiassa asuinrakennuksille suunnattu palvelu, jossa selvitetään aurinkoenergian, maalämmön, poisto-/ulkoilman lämmöntalteenoton, jätevesien lämmöntalteenoton tai näiden yhdistelmän hyödyntämispotentiaali kohteessa.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen tarkoittaa aina merkittävää säästöä ostettavassa energiassa. Eli se ei ole ainoastaan ympäristöteko vaan myös erittäin kannattava taloudellinen sijoitus – voit helposti puolittaa energialaskusi.

Palvelu sisältää:

 • Tutustumisen kohteeseen ja sen energiateknisiin järjestelmiin
 • Kohteeseen energia- ja kustannustehokkaimman teknisen ratkaisun määrittely
 • Laitteistojen mitoittaminen
 • Investoinnin kannattavuuslaskelmat
 • Raportoinnin

Selvityksessä nojaudumme aina rakennuksen ja sen LVIS-järjestelmän todellisiin energiateknisiin ominaisuuksiin ja käyttöolosuhteisiin. Esimerkiksi todellisiin kulutustietoihin, poistoilmamääriin, lämmityksen säätöarvoihin, vaipan rakenneosien lämpöhäviöihin, lämpimän käyttöveden osuuteen, jne. Lisäksi huomioimme todelliset energia- ja perusmaksut, jotta investointien kannattavuus voidaan arvioida mahdollisimman luotettavasti.

Palvelu sopii myös esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämisestä kiinnostuneille yritysten, liikekiinteistöjen tai julkisten rakennusten omistajille, jotka haluavat investointien kannattavuusanalyysin energiakatselmusta kevyemmässä muodossa.

Hinnat alkaen:

Omakotitalot, paritalot: 550 €

Rivitalot, asuinkerrostalot: 1200 €

Muut rakennukset: Pyydä tarjous!

Hinnat alv. 0%.

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Pasi Kerttula
Suunnittelupäällikkö
044 970 8183

» Lisää yhteystietoja

 

Tehokasta ja vaivatonta

Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua

Sisäilmasto ja olosuhteet huomioiden

"Jo suunnittelusta lähtien oli selvää, että projekti oli asiantuntijoiden käsissä."

Polyuretaani.fi

Pept.fi

Valio.fi

Snellman.fi

Lackfa.com

Boliden.com

Pouttu.fi

Yara.fi

Ekospray.fi

Yhteystiedot


Toimitusjohtaja
Jyri Olkkola
044 533 0677
Jyri.Olkkola [at] 3eb.fi

Suunnittelupäällikkö
Pasi Kerttula
044 970 8183
Pasi.Kerttula [at] 3eb.fi

Laskutusosoite
3E Building Oy
PL 37824
00021 Laskutus

Käyntiosoite
3E Building Oy
Lekatie 8 B
67800 Kokkola